SĀKUMLAPA

VIETA, KUR DZIMST MĀKSLA

VIRTUĀLĀ IZSTĀDE VERNOREKSIJA

No 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 25. aprīlim De.ģenerācija savā Instagram profilā (@de.generacija) rīko jau otro virtuālo izstādi. Šī gada tēma ir Vernoreksija.
Izstāde norisināsies trīs daļās: no 15.marta līdz 28. martam tiks izstādīti literārie darbi, no 29. marta līdz 11. aprīlim – vizuālie darbi un no 12. aprīļa līdz 25. aprīlim – audiovizuālie darbi.
Līdz ar to atšķirīgi ir arī pieteikšanās termiņi: literāro darbu pieteikša notiek līdz 12. martam, vizuālo darbu pieteikšana – līdz 25. martam, bet audiovizuālos darbus var iesniegt līdz 7. aprīlim.
Lai piedalītos vairākās kategorijās anketa jāaizpilda atkārtoti.

Izstādei tiek pieņemti darbi, kuri konceptuāli atbilst izstādes tematikai un kuru mākslinieciskā puse un izpildījums ir kvalitatīvs. Izstādes organizatori patur tiesības izlemt, vai darbs atbilst nolikumam un tiek izstādīts.

“..uzausa cerību mēness
noglāstīja manu slapjo galvu
un teica lai gaidu…” (Samuels Ozoliņš)

Pieteikuma veidlapa

  

“Visi bērni ir mākslinieki. Problēma ir – kā palikt māksliniekam, kad jūs izaugat?”

PABLO PIKASO