ATSKATS UZ VIZUALIZĀCIJĀM

Nika Hotuļova
Guna Gamazina
Agnese Strode

Kā likteņa izredzētie taisnā rindā uz publicēšanu jau stājas vizualizāciju autori, un, pirms doties starmešu gaismā, viņiem ir dota iespēja apjaust pavasara kluso pilnību. Es teiktu, ka viņi spēlē ar visatklātākajām kārtīm, bet tik un tā neapšaubāmi uzvar, savas pirmo saulesstaru pilnās sirdis drosmīgi izstādot visu apskatei.

Ir dzimuši 8 skaisti un atklāti darbi, kas jau palēnām sāk parādīties arī mūsu sociālajos tīklos un iedvesmos sekotājusi līdz 11. aprīlim.

Kā pirmā Nika Hok izstādes apmeklētājus uzrunā angliski, aprakstot radīto Vernoreksijas zvēru, kamēr cita dalībniece par savu darbu raksta šādi: “Ja es būtu pazudusi, meklē mani mežā. Es noteikti būtu tur [..]”

Šeit katram attiecības ar mākslu ir īpašas, pat svētas – tās sniedz cerību.

Neko vairāk par izstādes vizualizācijām gan es neteikšu, tikai to, ka dzīvošanas jēgai vajadzētu izpausties vērtību apmaiņā, un dalībnieki mums no savas puses jau ir devuši daļu savas vīzijas, daļu pasaules redzējuma.

No sirds pasakāmies visiem māksliniekiem par uzdrīkstēšanos iesūtīt savus skaistos darbus virtuālajai izstādei “Vernoreksija”,

De.ģenerācijas komanda

Leave a Reply