HEIRISTIKA

Video projekts “HEIRISTIKA” tika veidots, lai gūtu lielāku ieskatu De.ģenerācijā, tās izveidē, pamatdarbībā un vīzijā.

Tā ir video triloģija, kas sastāv no trim daļām – PROPADEITIKA jeb De.ģenerācijas visaptverošs izklāsts (ieskats platformas darbībā, pamatvērtībās un paveiktajos darbos), ĢENĒZE jeb pirmssākumi (platformas izveide, sākums idejai, kopīgās atmiņas un atklāsmes) un NEO jeb platformas nākotnes plāni un vīzija.

Režisori: Katrīna Tīna Smilga, Mārtiņš Mežulis

Video operatori: Roberts Mārtiņš Počs, Gustavs Edvards Vesmanis

Video piedalās: Terēze Teibe, Mārtiņš Mežulis, Krista Undīne Skutele, Katrīna Tīna Smilga, Vilhelms Bērziņš, Jānis Ankravs

Leave a Reply