Agija Bātaraga

”Self portrait”

Agija Batarāga, īsfilma, 2021

Anotācija

Video darba idejas pamatā ir vēlme atspoguļot manis kā mākslinieces paškritku pret sevi. Ikdienā  ar sevis kritiēšanu saskaras jebkurš, taču visspilgtāk šī iezīme, manuprāt, izpaužas cilvēkos, kas rada un vēlas dalītes savās domās, idejās un atklāsmēs. Sevis paškritku simbolizē mans pašportrets, kas destrukturizēts līdz nepazīšanai sīkās vienībās. Skatītājam ļauts ieskatītes un ceļot līdzi abstraktajā pašportretā, kas atklāj manu kā mākslinieces trauso, jūtīgo dabu. 

*Darbs veidots kā eksperiments ar fotogrammetrijas iespējām Unity vidē. Fotogrammetrija ir zinātnes un tehnikas nozare, ar kuras palīdzību iespējams iegūt tcamu informāciju un mērījumus  par objektem, tekstūrām no foto uiņēmumiem. Darba radīšanas procesā tka veikta mana portreta foto fksācija no dažādiem leņķiem, tādā veidā iegūstot materiālu, lai iiveidotu 3D modeli  PhotoScan programmā. 

%d bloggers like this: