Ceļinieks

”Ceļinieks”

Liene Mazulāne (LV)

Tekstila skulptūra (tekstilmateriāli, putuplasts)

Anotācija

(ENG) “Urban road personification. To go hand in hand with the road, the shine of traffic spotlights,” that’s what I always say, when someone asks me about the Wanderer, “What is that? The softest asphalt, the quietest variation of a highway.”
The Wanderer is an eternal paradox – he is both movement and stillness at the same time. Like a serpentine he unfolds through time and space, while peacefully sitting on his chair, not leaving his place.”

(LV)“Urbānā ceļa personifikācija. Iet roku rokā ar ceļu, ar luksofora starmešu gaismām,” es vienmēr saku, kad man jautā par Ceļinieku, “Kas tas ir? Maigākais asfalts, klusākā šosejas variācija.”
Ceļinieks ir mūžīgs paradokss – viņš ir gan kustība, gan bezkustība vienlaikus. Viņš kā serpentīna vērpjas caur laiku un telpu, tajā pašā laikā mierīgi sēžot uz vietas, uz sava krēsla.