“Inside”

“Inside”

Īsfilma, Joseph Pinto (CH), Veronika Moshnikova (PL, UA)

Anotācija

The film “Inside” conveys an internal conflict, a boundary set by ourselves, but which we do not cross, we do not look directly at ourselves and we try not to think about it. As a result, we often lose much more than we are trying to save. Safe – we think so. We do not let in certain concepts and views that are worth opening up to.

Filma “Inside” pārraida iekšēju konfliktu, pašu nostādītu robežu, kuru mēs tomēr nepārkāpjam; mēs neskatāmies sevī un mēs cenšamies par šo visu vispār nedomāt. Tā rezultātā mēs bieži pazaudējam krietni vairāk nekā vēlamies izglābt. Droši – tā mēs domājam. Mēs nepielaižam sev klāt  tās idejas un skatpunktus, kuros būtu vērts ieklausīties.