VIRTUĀLĀS IZSTĀDES NOSLĒGUMS

“Dzīve ir viens liels maratona skrējiens. Viss sākās ar iesildīšanos, tad ir skrējiens un beigās ir finišs. Un tā uz riņķi,” par savu darbu raksta Betta, kas kopā ar pārējām audiovizuālo darbu autorēm, ievadīja Vernoreksijas pēdējo mākslas darbu daļu.

Drīz vien izstāde būs jau noslēgusies, un tas, gluži, kā pasakot atvadas pirmajām pavasara vēsmām, ļaus sirdī ielīt tik tuvajai vasaras Saules gaismai. Bet nekas nebeidzas, jo katras beigas ir kāda jaunā sākums. Mēs ejam pretī jaunam sākumam, mēs ejam satikt sevi – sevi, kā tukšu audeklu, kur taps nākošais mākslas darbs.

Mēs ejam soli uz priekšu, ejam sadoties rokās ar citiem, un kā Undīne saka: “mēs ejam sajust klusumu, meklējot alternatīvas ierobežotajai saskarsmei ar cilvēkiem un pavasara saulei, kura vēl pietrūkst kārtīgām ēnu rotaļām.”

Trīs saņemtie audiovizuālie darbi ir kā pirmais pērkons, kas visbeidzot salauž draudīgo aukstumu un atbrīvo mūs no drūmās ziemas pārdomu nastas. Tas liek mums sniegties pēc kaut kā vairāk un tajā pašā laikā liek iztikt ar to, kas jau ir. 

Mēs, cilvēki, nereti visu dzīvi pavadām meklējot to savu daļu, ko pazaudējām iepriekšējā dzīvē. Mēs skrienam pakaļ īsiem déjà vu mirkļiem, tajos saskatot laimi, savu patiesību vai savas esības skaidrojumu.

Vērojot visus izstādes laikā iesniegtos darbus, īpašu uzmanību pievēršot pēdējiem trim audio darbiem, kas ļāva mums saprast, ka savu esību nevajag meklēt atmiņās vai bijušās sajūtās, bet gan saskatīt spēju sevī pašā kaut ko radīt vai mainīt.

Mēs satiekam sev līdzīgos, mēs rādām sevi spoguļos, bet galvenais ir tos nesaplēst pārāk agri un meklēt arvien jaunas idejas sevis pilnveidošanai.

No sirds pasakāmies visiem māksliniekiem par drosmi iesūtīt savus skaistos darbus virtuālajai izstādei “Vernoreksija”,

De.Ģenerācijas komanda

ATSKATS UZ VIZUALIZĀCIJĀM

Nika Hotuļova
Guna Gamazina
Agnese Strode

Kā likteņa izredzētie taisnā rindā uz publicēšanu jau stājas vizualizāciju autori, un, pirms doties starmešu gaismā, viņiem ir dota iespēja apjaust pavasara kluso pilnību. Es teiktu, ka viņi spēlē ar visatklātākajām kārtīm, bet tik un tā neapšaubāmi uzvar, savas pirmo saulesstaru pilnās sirdis drosmīgi izstādot visu apskatei.

Ir dzimuši 8 skaisti un atklāti darbi, kas jau palēnām sāk parādīties arī mūsu sociālajos tīklos un iedvesmos sekotājusi līdz 11. aprīlim.

Kā pirmā Nika Hok izstādes apmeklētājus uzrunā angliski, aprakstot radīto Vernoreksijas zvēru, kamēr cita dalībniece par savu darbu raksta šādi: “Ja es būtu pazudusi, meklē mani mežā. Es noteikti būtu tur [..]”

Šeit katram attiecības ar mākslu ir īpašas, pat svētas – tās sniedz cerību.

Neko vairāk par izstādes vizualizācijām gan es neteikšu, tikai to, ka dzīvošanas jēgai vajadzētu izpausties vērtību apmaiņā, un dalībnieki mums no savas puses jau ir devuši daļu savas vīzijas, daļu pasaules redzējuma.

No sirds pasakāmies visiem māksliniekiem par uzdrīkstēšanos iesūtīt savus skaistos darbus virtuālajai izstādei “Vernoreksija”,

De.ģenerācijas komanda

ATSKATS UZ LITERĀRO DAĻU

Kamēr paveroties ārpus stikla rūts, vēl vērojam cieši neatlaidīgo ziemu, kura atkal ir paguvusi aizsegt pirmos cerīgos, nupat izlīdušos pavasara asnus, ikviens no mums jūt mazas pulsējošas vibrācijas pēc pavasarīgās romantikas. Par to arī viennozīmīgi pārliecinājāmies pagājušajā nedēļā, kad kopā ar komandu aplūkojām lieliskos jauno un talantīgo dzejnieku iesniegtos darbus, kuri pauda sabiedrības ilgas pēc šī cerību pilnā un draiskā gadalaika.

“..uzausa cerību mēness
noglāstīja manu slapjo galvu
un teica lai gaidu…”
 (Samuels Ozoliņš)

Kopumā saņēmām 35 dzejoļus no 7 literātiem.

Kā šaha laukumiņi mūsu sociālajos tīklos sāk izkārtoties “Vernoreksija” dalībnieku pirmie darbi, sniedzot neviltotu literāro baudījumu ne tikai virtuālās izstādes apmeklētājiem, bet arī mums pašiem – pasākuma rīkotājiem.

Izsakoties LaVe vārdiem, arī šis atskats ir tikai “tādi konkrēti un reizē nekonkrēti stāstījuma teikumi, tieši tādi paši kā dzejoļu rindas – pāris novērojumi [..]” par jau aizritējušo pasākuma prelūdiju. Līdz ar to literārās daļas skatuves dekorācijas ir gatavas un vēl priecēs mūsu sekotājus līdz pat 26. martam mūsu Instagram un Facebook profilā, līdz stafetes kociņu pārņems vizuālizācijas darbi. 

“[..] pazaudētā gravitācija meklē pasauli
ko turēt
mēs sazvērnieciski sasmaidāmies:
tev mūs vairs nenoturēt”
(Gabriela Skrauce)

Sirsnīgi pasakāmies drosmīgajiem māksliniekiem par uzdrīkstēšanos iesūtīt savus skaistos darbus virtuālajai izstādei “Vernoreksija”

 De.ģenerācija komanda

VIRTUĀLĀ IZSTĀDE VERNOREKSIJA

No 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 25. aprīlim De.ģenerācija savā Instagram profilā (@de.generacija) rīko jau otro virtuālo izstādi. Šī gada tēma ir Vernoreksija.
Izstāde norisināsies trīs daļās: no 15.marta līdz 28. martam tiks izstādīti literārie darbi, no 29. marta līdz 11. aprīlim – vizuālie darbi un no 12. aprīļa līdz 25. aprīlim – audiovizuālie darbi.
Līdz ar to atšķirīgi ir arī pieteikšanās termiņi: literāro darbu pieteikša notiek līdz 12. martam, vizuālo darbu pieteikšana – līdz 25. martam, bet audiovizuālos darbus var iesniegt līdz 7. aprīlim.
Lai piedalītos vairākās kategorijās anketa jāaizpilda atkārtoti.

Izstādei tiek pieņemti darbi, kuri konceptuāli atbilst izstādes tematikai un kuru mākslinieciskā puse un izpildījums ir kvalitatīvs. Izstādes organizatori patur tiesības izlemt, vai darbs atbilst nolikumam un tiek izstādīts.

Pieteikuma veidlapa

Vadlīnijas

OPENING NIGHT

Izstādes “De.ģenerācija” atklāšanas pasākums notika 2019. gada 3. novembrī, un līdz ar to radās arī tāda paša nosaukuma platforma māksliniekiem.
Ekspozīciju mērķis bija veicināt jauno mākslinieku izaugsmi, sniegt iespēju popularizēt sevi un savus darbus plašākai sabiedrībai, kā arī veicināt komunikāciju un sadarbību mākslinieku un interesentu starpā.

Izstāde atradās trīs vietās: Kultūras telpā “Autentika” (03.11. – 08.11), Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē (11.11 – 17.11) un K57 telpās (22.11 – 26.11). Secīgi varēja redzet mākslas darbus tēmās: brīvība, vienlīdzība un cilvēktiesības.
Tā kā šī bija ceļojošā ekspozīcija ar vairākām tēmām, kurās māksliniekiem izpausties. Kopumā 3 nedēļu laikā bija iespējams apskatīt vairāk nekā 50 darbu. To starpā tika pārstāvēta gan glezniecība, gan foto un video māksla, gan tēlniecība un pat apģērbu apdruka.
Mums ar atklāšanas pasākumi vien nepietika, tāpēc otro reizi ar māksliniekiem tikāmies K57 telpās šīs izstādes noslēguma pasākumā, ko pavadījām dažas muzikas skaņās un pateicības vārdos.
Liels paldies Livonia “Mežezers” par palīdzību atklāšana pasākuma svinīgās noskaņas radīšanā! Pateicamies “Autentika”, LU SZF un K57 par īslaicīgu mājvietas sniegšanu. Un galvenais paldies visiem māksliniekiem, kas nebaidījās sevi pierādīt.

Mūžīgi pateicīgi par mums sniegto palīdzību Klubs “Māja”.