KOMANDA

De.ģenerācija ir jauno mākslinieku platforma, kura dod iespēju izaugsmei un brīvībai. Mūsu mērķis ir popularizēt un palīdzēt attīstīties jaunajiem māksliniekiem.

Kopš 2019. gada darbojamies KLUBS “MĀJA” paspārnē.

Terēze

“Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.” / Didro

Mārtiņš

“Mūžīga fascinācija par esošo, ir daļa, no ciklu mozaīkas, ko saucam par pilnvērtīgu dzīvi.”

Krista Undīne

 “Nozīme ir ne tikai tam, kas notiek, bet arī tam, kas nenotiek.”

Elizabete

“Galvu augšā un uz priekšu.”

Jānis

“Dzīve ir pārāk abstrakta, lai to skaidrotu vārdos.”

Vilhelms

“Dzīve ir laika vienība, kas skrien mums cauri, mums nemanot.”

Ralfs

“Labākās idejas vienmēr atnāk pareizajā brīdī.”

Anna

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib.”

%d bloggers like this: