KOMANDA

De.ģenerācija ir jauno mākslinieku platforma, kura dod iespēju izaugsmei un brīvībai. Mūsu mērķis ir popularizēt un palīdzēt attīstīties jaunajiem māksliniekiem.

Kopš 2019. gada darbojamies KLUBS “MĀJA” paspārnē.

Terēze

“Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā” – Didro

Mārtiņš

“Mūžīga fascinācija par esošo, ir daļa, no ciklu mozaīkas, ko saucam par pilnvērtīgu dzīvi.”

Krista Undīne

 “Nozīme ir ne tikai tam, kas notiek, bet arī tam, kas nenotiek.”

Vilhelms

“Dzīve ir laika vienība, kas skrien mums cauri, mums nemanot.”

Nikola

”Viss notiek tā, kā tam jānotiek.”

Monta

“Es tikai vēlos dzīvot mierā, stādīt kartupeļus un sapņot!” – Tūve Jansone

Ariana

“Baiļu otrā pusē atrodas brīvība” – R.S.Šarma

Emīls

“Vai tu apjēdz, ka visi izcilie literatūras darbi ir par to, cik štruntīgi ir būt cilvēkam?” –

Kurts Vonnegūts

Aiga

“Laime ir – nekā vairāk nevēlēties.” –

J. Jaunsudrabiņš 

Elfa

,,Kaut gan mēs pārāk pieķeramies taisni mirkļiem, atsevišķām sekundēm, nedēļām, gadiem, bet pārāk maz domājam, ka no svara ir tikai viss kopā”  – Jānis Ezeriņš

Jānis

“Dzīve ir pārāk abstrakta, lai to skaidrotu vārdos.”

Elizabete

“Galvu augšā un uz priekšu.”

Anna

“Kas zina, ko grib – spēj, ko grib.”

Ralfs

“Labākās idejas vienmēr atnāk pareizajā brīdī.”