“Series of paintings” HS

Hidetaka Suzuki

“Series of paintings”

Series of paintings, 2021

Anotācija

(ENG) – The reality we can find in the fiction, the fiction within the reality. Something that lies between fiction and reality but belongs to neither.In my opinion, art is the product of human beings trying to hide, make sense of, or forcibly accept their inherent absurdity.I would like to confirm the absurdity of not being on either side.

(LV) – Realitāti mēs varam atrast fikcijā, fikciju – realitātē. Kaut kas, kas atrodas starp fikciju un realitāti, bet nepieder ne vienam, ne otram. Uzskatu, ka māksla ir produkts, kas rodas, mēģinot slēpties, rast jēgu vai piespiedu kārtā pieņemot savas eksistences neizbēgamo absurdu. Es atzīstu absurdu formai, kas neatrodas nevienā no pusēm – nedz fikcijā, nedz realitātē.